Υπηρεσίες | Services

              Με προσιτές και χαμηλές τιμές μπορείς να ζήσεις μια διαφορετική εμπειρία                       

 You can have a different experience with affordable and low prices

  • Μαθήματα από τον καπετάνιο Lessons from the captain

Θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις από κοντά πως ψαρεύει ένας επαγγελματίας ψαράς με δίχτυ, παραγάδι,συρτί επιφανείας-βυθού, καλάμι | Θα μπορέσεις να μάθεις τις διάφορες ονομασίες για το ψάρεμα, τα εργαλεία ψαρέματος, τον άνεμο | Θα ζήσεις την καθημερινότητα ενός ψαρά. Μπορείς να επιλέξεις από το να πας νωρίς το απόγευμα για καλάρισμα(ρίψη παραγαδιών) είτε τα ξημερώματα για λεβάρισμα(μάζεμα), ακόμα και κατα την διάρκεια της μέρας.

You will have the opportunity to watch how a fisherman goes for fishing with net,longline, trolling, cane fishing | You will be able to learn the different styles of fishing and techniques, the names of winds | You will live the daily life of a fisherman. You can choose either to go early in the afternoon or daybreak and during the day.

  • Γίνε και εσύ ψαράς | Become a fisherman

Έμαθες τα μυστικά του ψαρέματος. Τώρα είναι η σειρά σου να δείξεις πόσο καλός ψαράς είσαι.Σου προσφέρουμε τον εξοπλισμό (καθετί και καλάμι) ώστε να μπορέσεις να πιάσεις κι εσύ ψάρια. Και να είσαι σίγουρος ότι θα πιάσεις καθώς ο καπετάνιος ξέρει που θα σε πάει.

You learned the secrets of fishing. Now it's your turn to show how good fisherman you are.We offer you the equipment (angling and cane pole fishing) to be able to catch fish. And be sure that you will catch because the captain knows where there are fish.


© 2016 Εταιρεία. Ακαδημίας 24, 106 71, Αθήνα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε